Bliv Partner

KRAV TIL PARTNER/VOGNMAND

Ovenstående oplysninger kan indgives ved, at Partneren tager et billede af dokumenterne og uploader på  Service On Demands hjemmeside eller via app’en. 

1. Forsikringsregler
Partneren skal sørge for, at alle lovpligtige forsikringer for førelse af køretøjer mv. (f.eks. ansvarsforsikringer, Bilforsikring og gods mod betaling) til enhver tid er tegnet og gældende. Partneren forpligtes til at videregive forsikringsoplysninger (selskab og policenummer) til Service On Demand , hvis anmodet herom.
Partneren skal sørge for, at erhverve sig lovpligtige uddannelsesbeviser og har ansvaret for, at de er gyldige og registreret på Service On Demands hjemmeside eller app.

 2Introduktionsforløb
Partneren skal deltage i Service On Demands introduktionsforløb, inden Partneren endelig kan godkendes af Service On Demand .
Når tilmeldingen hos Service On Demand er afsluttet, og Partneren er endelig godkendt af Service On Demand , opretter Service On Demand en personlig konto til Partneren, som Partneren har adgang til med en personlig adgangskode.

3. Alder
Partneren skal være minimum 21 år for at kunne registreres hos Service On Demand .

 4. Registrering og samarbejdsaftale
Registreringen som Partner hos Service On Demand er personlig, og Service On Demand tillader ikke, at andre personer end Partneren forestår transport i Partnerens navn. Udlån af personlig Partner konto medfører, at Partneren straks ekskluderes fra Service On Demand Platformen.
Der er tale om en ikke-eksklusiv samarbejdsaftale mellem Partneren og Service On Demand, og Partneren kan derfor frit udføre andre transporter på de vilkår og i det omfang, som Partneren måtte ønske. Service On Demand skal ikke oplyses herom. Partneren er aldrig forpligtet til at acceptere transporter for Brugere, der er formidlet via Service On Demand.

 5Arbejdstøj
Det er påkrævet Partneren at være iført tydeligt Service On Demand arbejdstøj (SOD – sikkerhedsvest og ID kort) i forbindelse med alle transporter for Service On Demand . Partneren skal desuden bære en Service On Demand  sikkerhedsvest ved kørsel for og til industrikunder og på byggepladser. Partneren betaler selv for Service On Demands arbejdstøj som kan købes af de ansvarlige, eller hos Baca Arbejdstøj (Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk).

Registrering
Partnere skal registreres hos Service On demand for at kunne transportere varer på vegne af Brugerne.
Ved registreringen er Parterne forpligtet til at give Service On Demand følgende oplysninger:

Navn, adresse, CPR-nr.,
Bankkontooplysninger,
Mobiltelefonnummer, e-mail og
Kopi af følgende dokumenter:Registreringsattest for hvert af de tilknyttede køretøjer

  1. EU-kørekort,
  2. Gyldigt dansk pas eller opholds-/arbejdstilladelse, og
  3. Straffeattest
  4. Varebilstilladelse/Varebilschaufføruddannelsesbevis
  5. Evt. Virksomheds oplysninger
  6. Evt. Fødevaregodkendelse.

 

billede selvstændig flayer